זטרימל

פת שיער , שיהודים חרדים , יוצאי מזרח אירופה , נוהגים לחבוש בימי שבת ומועד . השטרימל עשוי מעור שעיר של מין חולדה ( צובל ) על זנבה , ובמרכזו קטיפה . המנהג להקיף את הכובע בפס של פרווה שימש סימן כבוד למיוחסים ולעשירים שבפולין וברוסיה . כך נתקבל גס אצל היהודים במזרח אירופה כלבוש חג . הם העבירוהו עמהס לארצות שהיגרו אליהן . ועד היום מוסיף השטריימל לשמש בחוגים מסויימים כסימן היכר להשתייכות לאורח החיים הדתי המסורתי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור