?^זז

בקטעים המוקדמים שבמקרא מופיעה המלה במשמעות של יריב או מכשול . בספרים שמימי הבית השני זהו כינוי למלאך הרע המסית את האדם ומדיח אותו לעשות רע , מביא אותו לידי ניסיונות קשים , ומתגרה בו . כשהוא נכשל הוא מקטרג נגדו , ובייחוד בשעת סכנה . האדם שרוי כל ימיו במאבק הפנימי בין "יצר הטוב ליצר הרע . השטן מבקש שיתגבר היצר הרע והאדם יחטא . ממילא יגיעו עליו סבל וייסורים . חכמים זיהוהו עם היצר הרע , מלאך המוות וסמאל . "השטן מקטרג בשעת סכנה " ( ירושלמי שבת ב , ו , { כגון : "המהלך בדרך לעצמו , והישן בבית אפל לעצמו והמפרש בים הגדול" ( שם . 1 הוא אורב לאדם לתופשו בכל פליטת פה ומעשה שהוא עושה שלא כהוגן , לפיכך : "אל יפתח פיו לשטן" ( ברכות יט ע " א . ( ביום הכיפורים אין לשטן כוח לקטרג . וסימן נתנו בדבר : "השטן " בגימטריא . 364 ללמדך שבכל שלוש מאות שישים וארבעה ימות השנה כוחו בידו _להשטין , לבד מיום הכיפורים , היום _ה , 365 הוא היום הקדוש . לשטן מקום נכבד באמונה הנוצרית וגם באיסלאם . כמו כן יש לו זיקה חזקה למאגיה ולכישוף .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור