^טיבל

מיידיש : חדר קטן . כך מכונים בתי התפילה הקטנים , בניגוד לבתי כנסיות גדולים . ראשיתו של השטיבל "בחסידות . החסידים ביקשו להתפלל כנוסחם בינם לבין עצמם . לא ניתן להם לעשות זאת "בבתי הכנסיות הרשמיים של הקהילה . שכרו איפוא חדרים או בתים קטנים , שנועדו מעיקרם למגורים , והתפללו בהם . משרבו השושלות בחסידות , רבו ההתפלגויות והיה צורך ביותר ויותר בתי כנסיות קטנים כאלה . עם ההגירה היהודית הגדולה ממזרח אירופה , שוב נזקקו יהודים למקומות תפילה . עד שבנו בתי כנסיות התפללו בבתי תפילה כאלה . הוא הדין במדינת ישראל , שאין קצב הבנייה מדביק את צורכי המתפללים . במשך הזמן אף העדיפו רבים את התפילה ב"שטיבלך " על פני התפילה בבית הכנסת הגדול הממוסד והטקסי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור