?חי?זה

_? חי ? זה • השוחט צריך שיהיה איש ירא שמים בקי במלאכתו ומיומן בה . הסכין צריכה להיות חדשה ומלוטשת ושלא תהיה בה שוס פגימה . השוחט מברך : " אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על השחיטה . " השחיטה היא בצוואר וחותך את שני הסימנים שבו , הקנה והוושט . את הדם שזב מן החיה או העוף חייבים לכסות : "ואיש איש מבני ישראל ... אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל , ושפך את דמו וכסהו בעפר " ( ויקרא יז , יג . _( גם כיסוי הדם חייב בברכה : '' וציוונו על כיסוי הדם . " השחיטה היא חלק מסדרי הכשרות . היא באה להמית את הנשחט בדרך שתגרום לו ככל האפשר פחות ייסורים . "אמר רב : וכי מה איכפת להקדוש _ברוך הוא למי ששוחט מן הצוואר או מן העורף' הווי אומר לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן את הבריות" ( בראשית רבה ריש פרשה מד . ( כלומר ביקשה תורה לזכך אותנו . לפי "ש " צער בעלי חיים דאורייתא , " דאגה תורה שלא נשחט ככל העולה על רוחנו אלא בדרך שהיא קבעה לנו . בין הדברים הפוסלים את השחיטה : שהייה — אם שהה השוחט ונתעכב תוך כדי שחיטה ; דריסה — שלא העביר את הסכין הלוך ושוב אלא דחקה וחתך למטה כחותך פרי ! חלדה — שנעץ את הסכין בצוואר הבהמה וחתך את...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור