^זר (רובשוב,( שניאור זלמן

. 1974-1889 הנשיא השלישי של מדינת ישראל . ממנהיגי תנועת הפועלים היהודית , סופר עיתונאי והיסטוריון . נולד ברוסיה . רכש השכלה יהודית ותורנית רחבה . למד באקדמיה לחכמת ישראל בפטרבורג . מצעירותו היה פעיל בתנועת " פועלי ציון . " בשנת 1911 עשה חצי שנה בביקור בארץ . עבד בכינרת ובמרחביה ונתוודע לאישי תנועת העבודה בארץ . למד באוניברסיטאות בגרמניה . באותו פרק עסק גם בעיתונאות והיה ממייסדי • תנועת העבודה הציונית "ו " החלוץ . " בשנת 1919 ביקר בארץ עם משלחת חקר של "פועלי ציון " ובשנת 1924 השתקע בארץ . היה ממנהיגי ההסתדרות , חבר מערכת "ידבר " ולימים עורך העיתון . נשלח מטעם התנועה לחוץ לארץ . היה חבר אסיפת הנבחרים . שר החינוך והתרבות הראשון במדינת ישראל . היה יושב ראש ההנהלה הציונית וראש המחלקה לחינוך ותרבות בגולה . בשנת 1963 נבחר לנשיאות המדינה ושימש בתפקיד שתי קדנציות . בשנת , 1973 כתום עשר שנים לנשיאותו , פרש על פי החוק , ולאחר שנה נפטר . שזר הפך את בית הנשיא לבית ועד למלומדים , לסופרים ולאנשי רוח . שזר היה נואם מחונן , וסופר פורה כתב שירה , מחקר ופובליציסטיקה . מחיבוריו : "כוכבי בוקר " — פרקים אוט...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור