שיל3¥רד , ^זלום

בשנים . 1920-1919 לאחר מישפט דרמאטי יצא זכאי . ביקש לעלות לארץ אך הבריטים מנעו זאת ממנו . נפטר בהיותו בשליחות בדרום אפריקה . לפי בקשתו הועלו עצמותיו ארצה , בשנת , 1967 ונטמנו במושב אביחיל . _שיל _3 _¥ רד , _^ זלום  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור