שורץ, יהוסף

. 1865-1804 ראשון לחוקרי ארץ ישראל בעת החדשה . נולד בפלוס שבבוואריה . רכש השכלה תורנית וחילונית רחבה . בשנת 1883 עלה ארצה והתיישב בירושלים . הקים ישיבה "עדות ביהוסף " ועמד בראשה . התקרב לחוגי "המקובלים הספרדים ושינה מלבושו האירופי . הקדיש את עצמו לחקר אינטנסיבי של ארץ ישראל ונתוניה הפיסיים והגיאוגרפיים . סייר הרבה בארץ וערך תצפיות . חיבורו הגדול "תבואות הארץ " על שני חלקיו עוסק בבעיות אסטרונומיות הקשורות בהלכה , עלות השחר "והנץ החמה ( כרך ראשון . ( בכרך השני הוא עוסק בגבולות הארץ , בזיהוי אתרים מקראיים , בחקר החי והצומח ובתולדות ארץ ישראל . הספר תורגם ללשונות שונות . יהוסף שוורץ היה מעורב בחיי היישוב בארץ , נשלח כשד " ר לארצות הברית ובשובו ביקר בספריות אירופה לצורך מחקריו . היה מראשוני הכתבים מארץ ישראל לעיתונים יהודיים בחוץ לארץ . תמך בתוכניות התיקונים בחינוך בירושלים ובהקמת בתי הספר "למל" ו " דורש ציון . " בשעת הצורך לא נרתע מעימותים עם ראשי "פקידים ואמרכלים " באמשטרדם ועם ראשי " כולל הו " ד " "") כולל" של יוצאי הולנד וגרמניה לקבלת כספי "ה " חלוקה (" שהיה מחבריו . נפטר בירושלים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור