תקיעה בשופר בראש השנה. מחוך הנדה לפסח. אמסטרדם. 1695