ש1פר

אחד מכלי הנשיפה הקדומים , המוסיף לשמש בתפילה . עשוי מקרן של אייל או של יעל . התקיעה בשופר היא עיקר המצווה של "ראש השנה ועומדת במרכז התפילה בבית הכנסת . השופר נזכר הרבה במקרא ונזקקו לו לשימושים מרובים . במעמד הר סיני ומתן תורה נזכר השופר לראשונה : " וקול שופר חזק מאוד " ( שמות יט , יט ) בשופר היו תוקעים להקהיל את העם למלחמה ולהביא חרדה בקרב האוייב . כך ביהושע : "הלוך ותקוע בשופרות " ( ו , יג , ( כך אצל גדעון שהוא וחילו תקעו בשופרות להחריד את מחנה מדין ( שופטים ז , יח-כ . ( ועמוס אומר : "אם יתקע בשופר בעיר , ועם לא יחרדו " ( ג , ו . ( מיוחד ראש השנה שנקרא "יום תרועה " ( במדבר כט . א ) או " זכרון תרועה " ( ויקרא כנ , כד , ( שמצוות היום היא לתקוע בשופר . הוא הדין ביום הכיפורים שבשנת היובל , שהעבירו בו שופר בכל הארץ ( ויקרא כה , ט . ( השופר עשוי מקרן , רצוי שתהיה של אייל , זכר לעקידת יצחק , וצריך שיהיה כפוף . בימי קדם הוא שימש בעבודת המקדש כשבצידו שתי חצוצרות . לגבי דרך עיבודו השיטות שונות . יש שמעבדים אותו מפנים ומחוץ — כך באשכנז , ויש שמעבדים אותו מפנים בלבד — כך אצל ספרדים . השופר צרי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור