0ז?1ךת יבם

אישה שמת בעלה ולא השאיר אחריו בנים . מן הדין חייב אחי הבעל לשאתה לאישה או לתת לה "" חליצה . " אם אחי הבעל קטין , עליה להמתין לו עד שיגדל וישאנה או יחלוץ לה . אישה זו מכונה "שומרת יבם . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור