שומרונים

? ת המייחסת עצמה על שבטי לוי , אפרים ומנשה . מכירה בספרי "התורה ובספר "יהושע , אולם לא בשאר ספרי התנ " ך . רואה את הר גריזים , הסמוך לשכם , כמקום שנתקדש להבאת קורבנות . עם חורבן מלכות ישראל הצפונית במאה הח י לפני סה " נ הוגלה חלק מתושביה בידי האשורים . הנשארים בארץ התערבו במתיישבים הנוכרים שהביאו האשורים מארם נהריים ומסוריה . משחזרו גולי בבל לארץ , ניסו בני היישוב הקדום — אבות השומרונים - להצטרף אליהם , אולם נידחו . בסוף התקופה הפרסית או בראשית התקופה ההלניסטית בנו השומרונים מקדש על הר גריזים . מקדש זה עמד כמאתיים שנה , עד שנחרב בידי יוחנן הורקנוס החשמונאי 128 ) לפני סה " נ . ( בימי בית שני ובמאות הראשונות שלאחר חורבנו שררה לעיתים מתיחות רבה בין היהודים לשומרונים . הם נקראו אז בפי היהודים " כותים " על שום שרובם היו יוצאי העיר "כותא " שבארץ בבל . אולם בדרך כלל רב היה המשותף בין היהודים לשומרונים . שותפים היו לגורלה המדיני של הארץ , ותחילה אף לימי המשבר הגדולים של האומה , כגון ימי מלחמת החורבן ומרד * בר כוכבא . בתלמוד ( קידושין עה ע " ב ) מזוהים השומרונים עם צאצאי הכותים , נוכרים שהביא מ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור