שו"ם

ראשי תיבות של איגוד שלוש קהילות בחבל הרינוס שבגרמניה _שפייךא _ורמייןא _מגנ _$ ה . על קהילות אלה עברו תלאות רבות בימי מסעי הצלב . נתפרסמו "בתקנות שתיקנו רבניהן ומנהיגיהן במאות הי " ב-הי"ג והן מכונות "תקנות שו " ס . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור