£/זןי1ן ןכי1ת

משלהי המאה הי " ח ואילך באה התביעה לתת שיוויון זכויות מלא ליהודים . התביעה נתמכה ברעיונות הסובלנות הדתית _והשיוויון האזרחי שפשטו בקרב העמים באותו פרק . התומכים ברעיון של שיווי זכויות ליהודים מקרב הגויים הניחו , כי היהודים הם חלק מן העם שהם יושבים בתוכו וכי ההבדל הוא בדת בלבד . רובם גם הניחו , כי היהודים יתבוללו בקרב יתר אזרחי ארץ מגוריהם לאחר שתסורנה מעליהם ההגבלות השונות . משפיגר תהליך • ההתבוללות אחר מתן הזכויות השוות , גרם הדבר למורת רוח בקרב חוגים אלה ולהתעוררות התנועה "האנטישמית . המדינה הראשונה שהיהודים זכו בה לשיווי זכויות היתה צרפת , בימי המהפכה הגדולה . ( 1791 ) במאה הי " ט באירופה התיכונה היו הזכויות ניתנות ליהודים או נלקחות מהן לפי חילופי המישטר . ברוסיה לא זכו לשיווי זכויות עד תום שילטון הצארים בשנת . 1917 בקיסרות העות י מאנית ניתן שיווי זכויות רשמי ליהודים כמו לנוצרים בשנת , 1856 אלא שבחבלים הנחשלים של הקיסרות לא נתקיים הדבר בפועל . בארצות הברית אסרה החוקה האמריקנית ( 1787 ) לשאול לדתו של המועמד לתפקיד כלשהו . בכך היא הניחה להלכה את היסוד לשיוויון זכויות של היהודים . אלא ש...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור