ש1לוט

_ש _1 לוט האחריות המוטלת על השוחט גדולה , שכן שחיטה שלא כדין מטריפה את הבשר . בהטרפת בהמה יש נזק רב , ואם לא יהיה השוחט אדם נאמן הוא עלול להכשיל את הרבים . אישה , מותרת לשחוט ושחיטתה כשירה . וכבר היו נשים שוחטות . יש דרגות בקרב השוחטים . יש מי ששוחט גם בהמה גסה , יש ששוחט רק בהמה דקה , ויש ששוחט עופות בלבד . יש שוחט ובודק ( שו " ב ) והוא מומחה היודע לבדוק את הסכין לפני השחיטה ולבדוק את הסימנים וסוגי הטריפות לאחר השחיטה . השוחט הוא מ " כלי הקודש " של הקהילה היהודית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור