0ז1ב3י"ם ת"ת

ראשי תיבות של שמונה פרשיות השבוע של ספר שמות — שמות , וארא , בא , בשלח , יתרו , משפטים , תרומה , תצווה — שקוראים בחודשים טבת ושבט . המקובלים הנהיגו שיצומו בשבועות אלה בימי חמישי שבשבוע ( תחילה היו נהוגים ימים אחרים לצום . ( בשנה פשוטה — שאין בה שני חודשי אדר — צמו רק בפרשיות שובבי " ם , ואילו "בשנה מעוברת גם בשבועות של ת"ת . הטעם לתעניות אלה הוא ההפסקה הארוכה בין תעניות בח ב הנהוגות בחודש מרחשוון לבין אלה שבחודש אייר . יש שראו בשבועות אלה סגולה לתשובה , שכן נשתמע להם "שובבי " ם , " שובו בנים שובבים ועשו תשובה . ובמה ? בת"ת תלמוד תורה , תשובה תפילה , מתת לעני וכל כיוצא באלה . הטעם לצום ביום החמישי הוא שביום זה נבראו הדגים שנאמר בהם "פרו ורבו , " ותעניות אלה באות גם לפעול שלא תפיל אישה מעוברת את עוברה . אם חל הצום בראש חודש או בט"ו בשבט דוחים אותו ליום אחר . לשובבי"ם ת " ת גם נתקנו • סליחות מיוחדות .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור