(החייאה

השמדת יהודי אירופה בשנים 1945-1941 על ידי השילטונות הנאציים של גרמניה . עזרו על ידם רובו של הצבא והעם הגרמני , ושכבות רחבות בקרב רבים מעמי אירופה — פולנים , אוקראינים , ליטאים , לאטבים , רומנים , קרואטים , סרבים . השואה היתה שלב האימים בתהליך הארוך של התפשטות האנטישמיות באירופה והתארגנותן של מפלגות פוליטיות שראו את המלחמה ביהדות כמטרה הפוליטית הראשית של ארצותיהן . ניתן היה להוציאה לפועל לאחר ניצחונן המדיני והצבאי של מפלגות אלה ברוב מדינות אירופה . תוכניות המלחמה ביהודים היו ידועות , אם כי לא לכל פרטיהן . אולם גם חלק גדול של העם היהודי וגם דעת הקהל העולמית לא התייחסו אליהן ברצינות . גם כאשר נודעה בבירור מזימתם של הנאצים , ואף לאחר שהחלו מעשי הזוועה , לא עשו אומות העולם שום מאמץ רציני להצלתם של היהודים . לעיתים אף שמו מכשולים על דרכי ההצלה . כשישה מיליון יהודים — למעלה משליש העם היהודי —• ניספו במסע הרצח . אנשים , נשים , זקנים וטף הומתו באכזריות במיתות שונות ובמישרפות גז . חלק מבעלי כושר עבודה נוצלו תחילה לעבודת כפייה , ואחר כך הומתו או הורעבו למוות גם הם . בשטחי הכיבוש הגרמני ברוסיה הס...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור