שהחיינו

כינוי לברכת הזמן . עניינה הודאה לה ' שזיכה את המברך להגיע למצב הנוכחי של שמחה . המברך אומר : "ברוך אתה ... שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה . " הברכה נאמרת בהזדמנויות שונות שהיהודי שמח בהן , מהן חגים וקיום מצוות כמו בקידוש לשלוש רגלים ולראש השנה , בתקיעת שופר , בנטילת לולב ( ראשונה , ( בברית מילה ( בארץ ישראל ) ועוד , - ומהן ענייני שמחה שבחיי ה _^ ום יום כגון מי שבונה בית חדש או לובש בגד חדש , או מי שרואה לראשונה פרי מהיבול החדש ( אך נוהגים לברך רק בשעת אכילת הפרי . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור