#ך"ר

שלוחא דרחמנא או שלוחא דרבנן . מעיקרו שליח מארץ ישראל לארצות הגולה האוסף כספים לטובת לומדי תורה עניים היושבים בארץ ישראל ולהחזקת הישיבות . לימים נתפרנסו הכל מכספי התרומות הללו כשנוצר מוסד -החלוקה . במאות הראשונות שלאחר חורבן הבית כבר היו יוצאים שליחי ציון לארצות הגולה לשם איסוף כספים לטובת לומדי תורה עניים , ולצורכי הישיבות . לאחר עליית ר י יחיאל מפאריס ( 1237 ) או עליית _ הרמב " ן ( 1267 ) נתחדשה מסורת המגביות בגולה . שד " רים היו נשלחים לאסוף את הכספים . אלה היו על הרוב תלמידי חכמים מנכבדי העדה ובעלי הופעה . הם היו דורשים בפני הציבור בבתי כנסיות והיו מלהיבים אותם לסייע במצוות יישוב ארץ ישראל , עם שהם מביאים עמהם מריחה ומרוחה של הארץ . יש שהיו השד " רים "עולים חדשים " שנתוודעו לתנאי הארץ ועדיין היה להם מעמד במקומות שעלו מהם .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור