שיי

כתובת על המזוזה הקבועה בפתחי הבתים היהודים על דרך הכתוב "בצל שדי יתלונן " ( תהילים צא , א . ( שדי הוא אחד משמותיו של _הקדוש ברוך הוא . גזרון השם אינו ודאי ויש הצעות שונות . לימים עשו מכתובת זו נוטריקון ל"שומר דלתות ישראל" או "שומר דורות ישראל . " משמעו של שם זה שאלהי ישראל תקיף בכלל כל הכוחות . בא לעיתים בסמיכות לשם אל . "אני אל שרי התהלך לפני " ( בראשית יז _, א . ( בשמות אלה נגלה אל האבות : "וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב באל שדי ושמי ה י לא נודעתי להם " ( שמות ו , ג . ( בא בעיקר בדברי חזון ושיר ביחזקאל , איוב ומגילת רות . רש " י מפרשו במשמע של די . - "אני אל שדי — שיש די באלהותו לכל בריה ... וכן כל מקום שבמקרא פירושו כך : די שלו . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור