שבת שירה

שבת פרשת "בשלח " שקוראים בה בתורה את "שירת הים . בכמה מעדות אשכנז נהוג שהחזן קורא את השירה פסוק פסוק בנעימה מיוחדת והקהל אומר אחריו אותו פסוק . את פסוקי שירת הים קורא בעל הקריאה בעדות אשכנז בנעימה מיוחדת .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור