ש3ת שובה

השבת שבין "ראש השנה "ליום הכיפורים . מכונה כך על שם ההפטרה הפותחת במילים "שובה ישראל עד ה י _אלהיך כי כשלת בעווניך " ( הושע יד , ב . ( נהגו שהרב דורש בשבת זו לפני הציבור לעורר את העם לתשובה לקראת יום הכיפורים הקרב ובא . יש שמכנים שבת זו "שבת תשובה . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור