ש3ת נחמו

השבת שאחרי "תשעה באב , שמפטירים בה בישעיהו ( פרק מ ) "נחמו נחמו עמי . " היא השבת הראשונה לשבע שבתות הנחמה שמכאן ועד ראש השנה . בשבת זו באה הפוגה מן הצער שבשלושת השבועות שקדמו לה , והיא משופעת בשמחות משפחתיות , לפי שמעתה מותרים בנישואין .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור