ש3ת >?בןכים

בעדות אשכנז כינוי לשבת שלפני "ראש חודש , שמכריזים בה על מועד המולד הקרוב של הלבנה ועל זמנו של ראש החודש הקרוב ומברכים אותו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור