ש?תי צבי

. 1676-1626 משיח שקר , מחולל התנועה המשיחית הגדולה כיותר בתולדות עם ישראל ומייסד כת "השבתאים . נולד באיזמיר שבתורכיה . דבק "בקבלה . עוד בצעירותו באיזמיר האמין שהוא המשיח , אולם אחר כך נטש את אמונתו זו . הוא עקר לירושלים וגר בה שלוש שנים . אנשי ירושלים הכירוהו מקרוב ותהו על מעשיו ודרכיו . הוא נהג בחסידות ובפרישות . ישב בתעניות והירבה לטהר עצמו כאחד מבעלי הסוד . אלא שמפרק לפרק עברה עליו רוח עיוועים . התרוממות נפש ודיכאון נתחלפו לו תדיר ולעיתים התפרץ לעשות מעשים שהבהילו את כל רואיו . סיפרו שעוד בהיותו צעיר לימים באיזמיר , הוציא בשעת התרוממות נפש את השם המפורש מפיו והעיד על עצמו כי עתיד הוא להיות משיח . על כך נידוהו חכמי איזמיר , והוא נטרד מן העיר והיה נע ונד בקהילות תורכיה ובארצות אחרות . אף חכמי ירושליכ _? נזפו בו על מעשיו המשיחיים אולם לא נידוהו ולא דחוהו מעדתם . ואדרבה , כעבור שלוש שנים לשבתו עמהס שיגרוהו ראשי העדה בשליחות מצווה לקאהיר שבמצרים כדי לקבל נדבה לטובת הקהילה מאת איש עשיר שהיה רגיל לתמוך ביד רחבה בעניי עיר הקודש . בביתו של עשיר זה שמע שבתאי צבי על איש מופלא שישב בעיר עזה ואמ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור