שבתי בן מאיר הכהן (הש"ן־)

. 1662-1621 רב , פוסק ומחבר , מגדולי ההלכה במזרח אירופה . כונה ש " _ך על שם ראשי התיבות של חיבורו "שפתי כוהן , " שהוא פירוש על שניים מחלקי " ה " שולחן ערוך " "" — חושן משפט " "ו " יורה דעה . " הש"ך נולד בליטא . בגיל צעיר נתמנה דיין בווילנה . בשנת 1655 נמלט ללובלין בגלל הפרעות שערכו הקוזאקים . משם ברח לפראג ומשם למוראביה . בסגף ימיו כיהן כרב בהלישוי שבמוראביה ושם נפטר בהיותו בן ארבעים ואחת . " שפתי כוהן , " שנתפרסם בהיות הש " ך בן עשרים וארבע , נחשב לספר ההלכה היותר חשוב שנתחבר מאז תום תקופת הראשונים . הפירוש המובא בו ל"חושן המשפט , " אותו חלק _שב"שולחן ערוך" הדן בבתי הדין ובסדריהם , נחשב בעיני היהדות האשכנזית כהשלמה ל"שולחן ערוך , " שתוקפה המחייב אינו נופל מזה של ה"שולחן ערוך" עצמו . ואילו פירושו ל"יורה דעה , " אותו חלק ב"שולחן ערוך " הדן בשאלות איסור והיתר ובשאר הבעיות שהרב נדרש תכופות לפסוק בהן נחשב כשווה בחשיבותו לפירוש מקובל אחר פירושו של , , הט"ז " ) טורי זהב " לר י דוד סגל . ( הש"ך נתפרסם מאוד גם בספרו "נקודות הכסף , " שעיקרו השגות על הספר "טורי זהב . " הט"ז היה זקן ההוראה בפולין...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור