ש3ת דזז1ן

השבת שלפני "תשעה באב . מכונה כך על שום שמפטירין בה את הפרק הראשון בישעיהו הפותח במלים "חזון ישעיהו בן אמוץ . " בעדות אשכנז קוראים את ההפטרה במנגינה שקוראים בה את מגילת -איכה בתשעה באב . נקראה גם : "שבת איכה " משוס שבבבל הקדימו וקראו איכה בשבת זאת ; " שבת שחורה " כי היא אבלה ודוויה , ובהרבה קהילות היה ארון הקודש עטוי בפרוכת שחורה ; "שבת יגון " — כך נתכנתה בתימן . בשבת זו נהגו שלא להתהדר בלבוש והיו אף שלבשו בגדי חול . יש שמזמרים בה "" לכה דודי " בניגון מיוחד של אבל , ובעדות אשכנז במנגינה של הקינה "אלי ציון . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור