שבת זכור

השבת שלפני "פורים , שקוראים בה בתורה את הפרשה "זכור את אשר עשה לך עמלק " ( דברים כה , י . (< זו היא אחת "מארבע הפרשיות המיוחדות שקוראים מראש חודש אדר ועד חג הפסח . בקהילות אשכנז נהגו לומר פיוטים מיוחדים ליום זה בתפילת שחרית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור