שבח השחו/רה

שבח השחו / רה בשבת זו ביצעה ממשלת "המנדאט הבריטי פעולה רחבת היקף נגד היישוב העברי בארץ , כתגובה על פעולות "תנועת המרי נגד הבריטים . בשבת זו נאסרו רבים ממנהיגי היישוב ונכלאו בלטרון ; חיפשו , על פי רשימות , אחר מפקדי "ה " הגנה" "והפלמ " ח וחבריהם ; ערכו חיפושים אחר "סליקים " של נשק . חיפושים אלה היו מלווים באלימות . מיצבור חשוב של נשק מגן נתגלה ביגור . את תושבי היישובים הכניסו למיכלאות ובדקו את זהותם . היו גילויים רבים של התנגדות . שבעה אנשים נהרגו ורבים נפצעו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור