שבת הארץ

כינוי לשנת "השמיטה , שהיא השנה השביעית במניין השנים לאחר "היובל : " ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה ... / והיתה שבת הארץ לכם לאכלה " ( ויקרא כה , ד-ו . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור