שבת בראשית

שבת בראשית ( ב ) בהלכה יש למושג שבת בראשית הוראה של שכת רגילה , כלומר היום השביעי בשבוע , להוציא את ההוראה של "שבת " כיום חג , "שמיטה וכיוצא באלה . "מועדי ה י נאמרו , ולא נאמרה שבת בראשית עמהן " ( נדרים עח ע " א . _( הוא אף כינוי לשבת הראשונה לאחר ששת הימים שהי ברא את השמים ואת הארץ .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור