#ל ת

יום המנוחה אחר ששת ימי המעשה , שהמלאכה והעבודה אסורות בו . שני טעמים נתנה תורה ליום השבת : אות היא לעולם , "כי ששת ימים עשה ה י את השמים ואת הארץ , את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי . על כן ברך ה י את יום השבת ויקדשהו " ( שמות כ , יא . ( וטעם שני : "למען ינוח עבדך ואמתך כמוך . על כן _צוך ה י _אלהיך לעשות את יום השבת " ( דברים ה יד-טו . ( ואכן שני יסודות הם בשבת : מנוחה וקדושה . ביום השבת נותן האדם מנוחה לגופו ולנפשו , בצד זה הוא נותן מזון לנפשו . ביסודה של השבת הצהרה החוזרת ונשנית מדי שבוע על האמונה בה י שהוא בורא העולם , והאדם נתון למרותו ולהשגחתו . השבת מקודשת מששת ימי בראשית . לפי האגדה כבר שמרו האבות על השבת ובני ישראל נצטוו על השבת במרה עוד קודם מתן תורה ( שמות טו , כה . ( את "המן היו לוקטים רק שש פעמים בשבוע , וביום השישי לקטו לחם משנה . בשבת י נאמר י : "אות היא לעולם , " מגיד שאין השבת בטלה מישראל . חייו של האדם מישראל ממוקדים כולם בשבת . כל השבוע מכינים מעות לצורכי השבת . אדם לא יצא לדרך אם אין ודאות שיגיע למקום יישוב בשבת . ההכנות לשבת תופשות את יום השישי כולו . ויש מקפידי...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור