שבעת המינים

שבעה גידולי שדה וכרם שנשתבחה בהם ארץ ישראל : חיטה , שעורה , גפן , תאנה , רימון , זית , תמרים . כך נאמר בתורה : "כי ה י אלהיך מביאך אל ארץ טובה ... ארץ חטה ושעורה וגפן ותאנה _ורמון ארץ זית שמן ודבש " ( דברים ח , ז-ח " . { אין מביאין ביכורים אלא משבעת המינים" ( ביכורים א , ג . ( אחר אכילת כל פרי מברך "בורא נפשות" ואילו אחר אכילת פרי משבעת המינים מברך • ברכה מעין שלוש : "על העץ ועל פרי העץ . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור