ש?עה עשר בתמוז

צום הרביעי שבמקרא ( זכריה ח , יט . ( בירמיהו ( נב , ו-ז ) מסופר שחומת ירושלים נבקעה בט י בתמוז . יום זה נקבע אחרי "בית ראשון ליום צום לזכר מה שאירע בו . ברם לאחר חורבן * בית שני החלו מתענים בי " ז "מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה בט י בו , כיוון שבשנייה הובקעה בי " ז בו תיקנו להתענות בי " ז בו משום דחורבן בית שני חמור לנו " ( אורח חיים , תקמ " ט . ( " חמישה דברים אירעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז : נשתברו "הלוחות ובוטל "התמיד והובקעה העיר ושרף אפוסטומוס את התורה והועמד צלם בהיכל" ( תענית כו ע " א . ( נשברו הלוחות , לפי שעלה משה בז י בסיוון וחיה בהר ארבעים יום וירד בחטא העגל , והיה זה בי"ז בתמוז ; בוטל התמיד בימי מלחמת האחים "החשמונאים , הורקנוס ואריסטובלוס . היוונים שמו מצור על ירושלים ולא היו להם כבשים לקורבן התמיד . היו משלשלים מן העיר הנצורה שתי קופות של זהב והיו מעלים להם תמורתן כבשים . פעם אחת העלו להם במקום הכבשים חזיר . "נעץ החזיר טלפיו בחומה ונזדעזעה ארץ ישראל ת"ק על ת " ק פרסה . " והיה זה יום קשה לישראל ; "שרף אפוסטמוס את התורה" — לא ברור מתי אירע הדבר , אך יש מזהים אותו עם קומ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור