שבעה עממים

שבע אומות שישבו בארץ לפני הכיבוש וההתנחלות בימי "יהושע בן נון . ואלה הם : הכנעני , החיתי , החוי , הפריזי , הגרגשי , האמורי והיבוסי ( יהושע ג , י . ( בספר שמות ( ג , ח ) מנויים שישה והגרגשי חסר . לפי האגדה חגרגשי פנה והלך לו לאפריקי .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור