שבעה נקיים

כינוי לשבעה ימים שאשה מישראל סופרת לטהרתה לאחר שחדל דם נידתה לזוב , ובהם היא חייבת לבדוק עצמה שהיא נקייה מדם . בתום ימים אלה היא טובלת "במקווה כשר והיא טהורה לבעלה . הגמרא משבחת את בנות ישראל שהחמירו על עצמן : "שאפילו רואים טיפת דם כחרדל , יושבות עליה שבעה נקיים " ( ברכות לא ע " א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור