שבע דנחמתא

שבע _דנחמתא ( נד , יא ;( ( ד ) "אנכי אנכי הוא מנחמכם " ( א , יב ;( ( ה ) _"ךני עקרה לא _ןלדה " ( נד א , ( ( ו ) "קומי אורי כי בא אורך " ( ס , א ) ( ז ) "שוש אשיש בה " ( סא , י . ( אין לשנות מן הסדר הזה , שכן הנחמות הולכות ומשובחות . ברם , אם חל ראש חודש אלול בשבת מצרפים את ההפטרה "עניה סוערה " להפטרת "רוני עקרה לא ילדה . " ולהרמב"ם מפטירים רק "השמים כסאי " שהיא הפטרת • ראש חודש , וכך נוהגים התימנים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור