שבעבי־כית

הברכות שמברך מסדר "הקידושין בטקס הנישואין . ברכות אלה אומרים בכל סעודה בשבת בימי המשתה , שעה שמתקבצים עשרה אנשים שגילם עולה על י " ג שנה , ובהם לפחות אחד ( ויש הנוהגים לפחות שניים ) שלא היה בחתונה ולא השתתף בסעודה קודמת והוא מכונה "פנים חדשות . " שבת ויום טוב נחשבים גם הם "פנים חדשות , " ובסעודות שבת וחג אין צריך לחפש אחר מי שלא השתתף בחתונה או בסעודה קודמת ; בסעודה שלישית בשבת צריכים לפנים חדשות . שבע ברכות מורכבות משש ברכות חתנים והברכה השביעית היא "בורא פרי הגפן . " נוסח הברכה עתיק והוא כבר מופיע בתלמוד ( כתובות ח ע " א . ( ואלה הן הברכות : ( א ) בורא פרי הגפן,- ( ב ) שהכל ברא לכבודו ; ( ג ) יוצר האדם ( על יצירת האדם ;( ( ד ) אשר יצר את האדם בצלמו ( על יצירת זכר ונקבה שהם " בניין עדי עד ,- (" ( ה ) שוש תשיש ותגל העקרה ( שמחת ירושלים לעתיד לבוא ;( ( ו 1 שמח תשמח רעים האהובים ( שמחת חתן וכלה ;( ( ז ) אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה ... ברוך אתה הי משמח חתן עם הכלה . בעדות תימן מוסיפים לאחר ברכה א י "בורא עצי בשמים " אך אין זו מעיקר שבע הברכות . יש שמקדימים לברך בורא פרי הגפן ויש שמאחרים א...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור