שביעית,מסבת

מסכת בסדר זרעים . יש לה גמרא בירושלמי בלבד "ותוספתא . עוסקת בדיני שנת "השמיטה — אילו עבודות מותרות בה ואילו אסורות , ובאיזה מחלקי ארץ ישראל היא נוהגת . הפרק העשירי ( האחרון ) עוסק בדיני שמיטת כספים .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור