שבט מוסר

אחד מספרי "המוסר הנפוצים ביותר בקרב העם במאות הקדומות . חיברו ר י אליהו הכוהן — "האיתמר " מאיזמיר שבתורכיה , ונדפס לראשונה בשנת . 1712 משקף את הווי היהודים שבתורכיה בזמנו . זכה לתפוצה רחבה ולהשפעה גם מחוץ לתחומה של תורכיה . "שבט מוסר " מתחלק לנ"ב פרקים , כמניין אליהו בגימטריא . כל פרק הוא דרשה בענייני מוסר . מצטיין בסיגנון עממי , בנעימת ביטול כלפי החיים הגשמיים החולפים לעומת חיי הרוח הנצחיים , ובחכמת חיים רבה , המצרפת זהירות יתירה בכבוד הבריות עם זהירות מפניהן . זהירות זו בולטת בספר בייחוד בפרק ט " ז , שהמחבר משיא בו עצות בענייני התנהגות על סמך ניסיונו האישי ועל סמך הנוהג שקבע לעצמו .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור