שבט יהודה

חיבורן של ר י שלמה אבן וירגה , ( 1554-1460 ) שחי בדור של גירוש ספרד . בשנת , 1487 חמש שנים לפני הגירוש , נשלח לקבץ ממון לפדויי שבויי מאלאגה שנכבשה באותו פרק . היה בין מגורשי ספרד . חי זמן מה "כאנוס בפורטוגל . בשנת 1506 הלך לאיטליה . כעשרים שנה אחרי הגירוש כתב שם את ספרו "שבט יהודה . " בספר הוא מונה את הפורענויות והצרות שהתרגשו על עם ישראל מימי בית שני ועד זמנו . הספר חשוב כמקור היסטורי לתקופת ירידתה וחורבנה של יהדות ספרד . התיאורים שבספר משולבים בדברי ויכוחים ושיחות בענייני הדתות . בעיקר הוא דן במעמדו של עם ישראל בגולה , והוא תוהה על סיבותיה של שנאת ישראל בכלל ושל גירוש ספרד בפרט . ניכרות בספר שתי נימות סותרות ; הרגשה של חוסר אונים מזה , המגיעה עד כדי זילזול עצמי ונכונות לבטוח בהגנת "מלך חסיד " נוכרי , ודבקות רבה באהבת ישראל ובדת היהודית מזה , עד כדי נכונות לעמוד למענן בכל הרדיפות והייסורים . כדוגמה לדביקות זו עומדת לעיני המחבר דמותו של קרובו הקשיש , ר י יהודה אבן וירגה , שברשימותיו הסתייע , לפי עדות עצמו , ושעל שמו גם קרא את הספר "שבט יהודה . " הספר נחשב לאחד הספרים ההיסטוריוגראפיים ה...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור