ש^זי, שלם

ש _^ זי , שלם חלק משיריו הם שירי הזדמנות , שירי חתונה ומילה , ידידות וחידות , אולם רובם הם שירי קודש שנושאם שיחות בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא ., התאוננות על הגלות המרה ושאיפה לגאולה ולשיבת ציון במהרה . היה משורר פורה . מייחסים לו מאות רבות של פיוטים ושירים . הכניס בשיריו מושגים השאובים מן "הקבלה ואת נימת האהבה הלירית , הקשורה בדימוי כנסת ישראל לרעייתו אהובתו של הקדוש ברוך הוא , הרווחת בכל שירת המקובלים . שירתו ספוגה געגועים עזים על הגאולה והיא ביטוי לתקוות המשיחיות של דורו . עקב תפוצתה והשפעתה הרבה בקרב יהדות תימן הוסיפה שירתו , גם בדורות הבאים , לעורר את הלבבות לציפייה לגאולה . משיריו ניכרת ידיעתו "בתלמוד , "בפוסקים , בקבלה ובפילוסופיה . הוא עסק , ככל הנראה , גם באסטרונומיה ובאסטרולוגיה . שלט היטב בערבית , שהיתה אחת מלשונות יצירתו בצד העברית והארמית .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור