שבועת היהודים

שבועת היהודים השבועח יחף על עור חזיר או על עור כבשה שותת דס . באודיסה כפו את היהודי להישבע כשהוא עטוף בתכריכים . לא היה גבול להמצאות ולנוסחאות המשפילות שהמציאו כדי להשפיל את היהודים . קימעא קימעא בוטלה שבועת היהודים . ברומניה היתה קיימת עד סמוך למלחמת העולם השנייה . וברוסיה היתה קיימת בצורה כל שהיא עד המהפכה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור