שבועות, מסכת

המסכת השישית בסדר נזיקין . בת שמונה פרקים . יש לה גמרא בבבלי ובירושלמי "ותוספתא . עיקרה , כשמה , ענייני שבועות . ברם , לפי שבתורה בא דין העלם טומאה ( ויקרא ה , ב-ג _) בין שבועת העדות ( שם שם , א ) לבין שבועת ביטוי ( שם , שם ד , ( נכנס הדיון בטומאת העלם דבר למסכת זו . העלם טומאה משמעו שאדם היה טמא , ונעלם ממנו שהוא טמא , ובמצב זה אכל • קודשים או שנכנס למקדש . אדם זה מביא קורבן "עולה ויורד " - הוא הקורבן שמקריב אדם על פי הישג ידו — כדין הנשבע שבועת ביטוי . עוד צד דימיון יש בין שבועת ביטוי להעלם טומאה בכך ששתיהן "שתיים שהן ארבע " — שיש בהן שתי עבירות הנחלקות לארבע . כמו כן נכנסו למסכת זו בפרקיה הראשונים עניינים שונים שגם הם "שתיים שהן ארבע . "  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור