שארית הפליטה, שארית ישראל

כינוי לשרידים שניצלו מן הגזירות והשמדות שבכל דור ודור . בדורנו זהו כינוי לשרידים המועטים שניצלו מן "השואה שפקדה את עם ישראל . במקרא מופיע הכינוי "שארית ישראל" לשארית הפליטה שתשרד מן הגלויות , והוא הדין לבני ישראל שישארו באחרית הימים מן הגלויות והרדיפות והמצוקות : " עולל יעוללו כגפן שארית ישראל" ( ירמיהו ו , ט ;( "הושע ה י את עמך את שארית ישראל" ( שם לא , ו . ( "שארית ישראל לא יעשו עולה ולא ידברו כזב , ולא ימצא בפיהם לשון תרמית , כי הם ירעו ורבצו ואין מחריד " ( צפניה ג , יג . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור