שאלות ותשובות ( שו"ת)

אוסף פסקי הלכה כתובים ומנומקים , שנועדו להדריך את העם לנהוג על פי הדין בשאלות השונות שנתעוררו . קובצי השו " ת הם , בכמותם ובאיכותם , ענף גדול של ספרות "ההלכה בתקופת הגאונים , בימי הביניים המאוחרים ובתקופה שלאחריהם , עד ימינו אלה . הראשונים שהנהיגו לענות בכתב על שאלות שונות שהופנו אליהם , ובעיקר בענייני הלכה , היו הגאונים , ראשי הישיבות שבבבל . הודות לתשובותיהם נתרחבה השפעת המרכז הרוחני בבבל אל כל תפוצות ישראל , והן סייעו לשמור על אחדותה של האומה . בעקבות הגאונים הלכו אחר כך רבנים חשובים , ובכללם חכמים שנתפרסמו כפוסקים בבעיות הלכה . יותר משלושת אלפים ספרי שו " ת , ובהם יותר משלוש מאות אלף תשובות , נתפרסמו עד היום . יש מספרי השו " ת הקרויים על שם מחבריהם בשמם המלא או בראשי תיבות שלהם , ויש שנתנו לספריהם שמות מיוחדים . כך "תשובות הרמב " ם " או "שו " ת הרמ " א " לעומת ספר של הרב יחזקאל לנדאו מפראג "שו " ת הנודע ביהודה . " לרבים מספרי השו " ת תוכן מפורט ואפילו מפתחות . חשיבותם מרובה לפסיקת ההלכה ולהתפתחות המשפט העברי . השו " ת הס גם מקור רב ערך למחקרים על תולדות העם : הווי , כלכלה , תרבות ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור