שאילת שלום

שאילת שלום התשובה נראה שזה היה המטבע של ברכה באותם ימים . התשובה "יברכך ה " י לקוחה מברכת כוהנים ( במדבר ו , כד , ( והוא הדין בתיבה "שלום " הבאה בסוף ברכת כוהנים והפכה לימים לנוסח השגור של ברכה . אחד מכינוייו של הקדוש ברוך הוא הוא "שלום . " יש בשאילת שלום משום כיבוד הזולת והתייחסות אליו . "רבי מתיא בן חרש אומר : הווי מקדים בשלום כל אדם " ( אבות ד , טו . ( ואמרו עליו על רבי יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם , אפילו נוכרי בשוק ( ברכות יז ע"א . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור