1?>אילת גשמים

הכינוי התלמודי לתוספת " ) ותן טל ומטר לברכה " בעדות אשכנז ) שמוסיפים בחורף בברכת השנים שבתפילת העמידה במקום הנוסח הקצר " ) ותן ברכה " בעדות אשכנז ) שאומרים בקיץ . בשמיני עצרת מתפללים תפילת גשם . אחרי ברכת אבות , הברכה הראשונה שבעמידה , מתחילים לומר "משיב הרוח ומוריד הגשם . " בדין היה שישאלו מיד גם על הגשמים בברכת השנים , אלא שלא ביקשו מיד על הגשמים , כדי שיהיה סיפק ביד אחרוני עולי הרגל בחג לחזור מירושלים לבתיהם לפני בוא הגשמים . התאריך לכך הוא ז י במרחשוון . מטעם זה איחרו לאומרה בגולה , שלשם הדרך רחוקה יותר , ואמרוה ביום השישים לתקופת תשרי , שבימינו הוא בחמישה בדצמבר . שכח אדם ולא אמר "טל ומטר " חייב לחזור על תפילתו , והוא הדין כאשר יש ספק ? אם אמר או לא . אולם לאחר שלושים יום , גם כשיש ספק אינו חוזר , שאז כבר נשתגרה אמירתה , וחזקה שאמר אותה .  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור