שאול

שאול מכן הומלך , על פי הטלת גורל , במצפה על שבט בנימין ועל האזורים הסמוכים בהר אפרים . לאחר הניצחון ביבש גלעד הומלך שאול בגילנל על כל ישראל . הדרישה להמליך מלך באה עקב הנסיבות ההיסטוריות המיוחדות — הלחץ הפלישתי בהר אפרים וירידת השופטים . שאול פתח במלחמת שיחרור של שבטי ישראל נגד _ הפלישתים . הוא גירש אותם מן ההר ונלחם בהם כל ימי מלכותו עד אשר הובס לפניהם בקרב הגלבוע . הוא הנחיל תבוסות קשות גם לשכניו התוקפניים של ישראל במזרח ( עמון , מואב , אדום ) והיכה את צובא בצפון ואת עמלק בדרום . בניצחונותיו עורר את רוח העם והניח את הנידבך הראשון לממלכת ישראל האיתנה שקמה אחריו . שאול היה הראשון שהקים צבא ישראלי סדיר בשירות קבע — שלושת אלפים גיבורי חיל — ופיקד עליו אישית או בעזרת בנו יונתן . אולם בידי שאול לא עלה עדיין לגבש את השבטים לעס אחד . מכאן זיקתו היחידה לשבטו שלו , שבתוכו שכן וממנו בחר את יועציו . במלחמת עמלק נוצר קרע בין שמואל ובין שאול משהקריב שאול את הקורבן לפני בוא שמואל , זבח צאן ובקר של עמלק במקום להחרימם וחמל על אגג מלך עמלק ולא הרגו כמצוות ה י . שמואל , כמוהו כנביאים שבאו אחריו , לא ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור