י^ע

מי שעובר על מצוות ה י , מי שעושה חטא , פשע ועוון ונוהג שלא כהוגן עם בני אדם . היפוכו של הצדיק . חכמים כינו את כל שונאי ישראל בשם רשעים : עשיו הרשע , בלעם הרשע , המן הרשע . לגבי יהודים הבחינו בין אדם רשע שמידותיו מגונות לבין עובר על דת , שלגביו גם חלים דינים מיוחדים . מי הוא רשע במידותיו ! חכמים הגדירוהו כאדם רע , שאינו רוצה בטובת הזולת . דרך משל , המשנה באבות אומרת לעניין צדקה "אם לא יתן ואינו רוצה שיתנו אחרים — הוא רשע " ( פרק ה , יג . ( "המגביה ידו על חברו אף על פי שלא הכהו נקרא רשע " ( סנהדרין כח ע " ב . ( לגבי רשע העובר על מצוות התורה נאמרו דברים קשים יותר . אסור להתחבר עמו ואפילו "אסור להסתכל בדמות רשע " ( שבת קד ע " א . ( "אין קוברין רשע אצל צדיק " ( סנהדרין מז ל"א . ( חם כה אדוקים ברשעתם עד שנאמר כי "רשעים בפתחו של גיהנם אינם חוזרים בתשובה " ( ברכות י ע " א . ( ואולם "רשע אם עשה תשובה הקדוש ברוך הוא מקבלו " ( אבות דרבי נתן פרק יב . (  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור