למזימת פועלי ישו־אל (י־פ"י)

מפלגה בישראל שהוקמה בשנת 1968 על ידי דוד * בן גוריון וקבוצת חברים שפרשו _ מ " מפלגת פועלי _ארץ ישראל . " העילה להקמתה היה הקרע בינם לבין הנהגת מפא " י דאז לגבי הדרך שיש לטפל יב " פרשת לבון . " פנחס לבון היה שר הביטחון שבתקופת כהונתו הופעלה רשת ריגול במצרים . זו נחשפה וחבריה נאסרו וארבעה מהם הוצאו להורג . קציני צבא בכירים תלו את הקולר בפנחס לבון וטענו שהוא הורה לבצע פיגועים בתוך מצרים . לבון טען לקנוניה נגדו . הפרשה הסעירה את המדינה בראשית שנות השישים . לבסוף הקימה הממשלה ועדה בת שבעה שרים שדנה בעניין והסיקה מסקנות . בכך ראתה הממשלה בראשותו של לוי אשכול את הפרשה כגמורה . לא כך סבר דוד בן גוריון . הוא תבע הקמתה של ועדת חקירה משפטית . משלא נענה , פרשו הוא ותומכיו ממפא " י והקימו את רפ " י . הרשימה הלכה לבחירות לכנסת השישית 11965 ) וקיבלה עשרה מנדאטים . מצעה לא היה שונה מזה של מפלגת האם שלה , לבד אולי מן הגישה הניצית קצת יותר בהיבט המדיני של הסכסוך הישראלי הערבי . נתפרקה ערב מלחמת ששת הימים כשחבריה הצטרפו לממשלת האחדות הלאומית ומשה ידיין היה לשר הביטחון . קצת מחבריה — כולל דוד בן גוריון — ...  אל הספר
ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור